מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

מהונגריה שלאחר השואה

חיים חדשים בארץ

נולדתי בשנת 1948 בהונגריה, לאחר השואה. לאבי היו אישה ושני ילדים שנרצחו באושוויץ', עם עוד בני משפחה נוספים.

שואת יהודי הונגריה התרחשה בסופה של מלחמת העולם השנייה. נרצחו בה כ-564,500 יהודים והיא בוצעה ברובה בתוך חודשים ספורים, בין מאי ליולי 1944.

אבי נישא לאמי לאחר המלחמה ואז אני נולדתי. הורי רצו לעלות לארץ ישראל, אך סירבו לעלייה לגאלית.

העלייה הבלתי-לגאלית (המכונה גם "העפלה" ו"עלייה ב'") הייתה התנועה לכניסה בלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל בדרכי הים והיבשה ובשנת 1947 גם בדרך האוויר, אשר אורגנה על ידי היישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי משנת 1934 ועד הקמת מדינת ישראל ב-1948 (כניסתם של יהודים לתחומי הארץ באופן בלתי מאורגן החלה מאז מלחמת העולם הראשונה, כאשר הונהג ממשל צבאי בריטי ואף קודם לכן, אך ההעפלה המאורגנת החלה ב-1934). היא כונתה גם עלייה ב', משום שנעשתה בד בבד עם העלייה החוקית שנמשכה באותה עת על פי תקנות ההגירה החמורות שנקבעו על ידי ממשלת המנדט הבריטית.

בפרוץ מרד ההונגרים בשנת 1956, במהפכה נגד הקומוניסטים, (המרד ההונגרי היה מרידה עממית נגד השפעתה של ברית המועצות ושליטתה בהונגריה, שאירעה בחודשים אוקטובר ונובמבר בשנת 1956. המרד דוכא באופן ברוטאלי על ידי כוחות הצבא האדום.) רוב היהודים ברחו מהונגריה, ביניהם הייתה גם משפחתו ושתיים ממשפחות האחים של אבי. הגענו לארץ בדצמבר 1956.

שנת 1956 הייתה השנה השמינית לעצמאותה של מדינת ישראל. בשנה זו מתרחש מבצע קדש, המלחמה הראשונה בה מעורבת ישראל לאחר מלחמת העצמאות.

הזוית האישית

צריך לשמוח במה שיש ולהסתפק במועט."איזהו עשיר? השמח בחלקו".

מילון

עלייה בלתי-לגאלית
תנועה לכניסה בלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל בדרכי הים והיבשה וב-1947 גם בדרך האוויר, אשר אורגנה על ידי היישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי משנת 1934

ציטוטים

”צריך לשמוח במה שיש ולהסתפק במועט. "איזהו עשיר? השמח בחלקו"“